Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a Trianon Múzeum Alapítvány marketing célú hírlevél-szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelő megnevezése:

 • Trianon Múzeum Alapítvány
 • Székhely: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.

  Kapcsolattartási adatok:

 • E-mail: titkarsag@trianonmuzeum.hu
 • Tel: +36 88 372 721

  A Trianon Múzeum Alapítvány hírlevelére való feliratkozás regisztrációval történik. A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Trianon Múzeum Alapítvány Önnek saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje.

  A kezelt személyes adatok köre:

  A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük kötelezően megadni:

 • vezetéknév
 • keresztnév
 • e-mail cím

  Az adatok megadásával Ön kifejezett hozzájárulását adja a megadott személyes adatok kezeléséhez.

  Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja
  Név Azonosítás, kapcsolattartás
  E-mail Azonosítás, kapcsolattartás
  Feliratkozás időpontja Technikai információs művelet
  IP cím Technikai információs művelet

  Az adatkezelés célja a személyes kapcsolattartás annak érdekében, hogy a Trianon Múzeum Alapítvány híreiről, szolgáltatásairól, kiállításairól, programjairól, érdekességeiről elektronikus hírlevelek formájában értesíteni tudjuk.

  Az adatkezelés jogalapja:

  Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a múzeum híreivel, programjaival és szolgáltatásaival kapcsolatos ajánlóival a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében hozzájárulhat ahhoz, hogy a múzeum e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

  Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, csak a szükséges adatok (neve és e-mail címe) megadásával iratkozhat fel. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

  Az adatkezelés módja:

  A hírlevél megküldése a "Sender" nemzetközi hírlevélrendszeren keresztül, külföldről történik, így a regisztrációhoz és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges az érintett kifejezett hozzájárulása is a személyes adatai külföldi adatkezelőhöz történő továbbításához. A Sender rendszer üzemeltetője a UAB Sender.lt (Laisvės pr. 125, LT-06118 Vilnius). Az Európai Uniós előírásoknak megfelelő adatkezelést a GDPR rendelkezéseinek alapján biztosítja.

  Az adatkezelés időtartama:

  Adatait annyi ideig őrizzük, amíg nem kéri azok törlését a rendszerből. Az adatai végleges törlését önnek kell kezdeményeznie.

  Az érintett jogosult:

  Bármikor indoklás nélkül, írásban kérheti a feliratkozása törlését a hírlevélben megadott e-mail címen keresztül. A feliratkozás törlése egyben automatikusan az ön adatainak teljes körű törlését jelenti.

  Bármikor jogosult továbbá adatainak végleges törlését kezdeményezni a titkarsag@trianonmuzeum.hu e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy a Trianon Múzeum Alapítvány postai címére (8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.) küldött levelében. A múzeum köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezése vagy kézhezvétele után indokolatlan késedelem nélkül törölni.

  Ön bármikor jogosult adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail vagy postai címre küldött levélben.

  Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő munkaköri leírás alapján erre jogosult alkalmazottai.

  Az adatok tárolási módja:

  elektronikus.

  A múzeum fenntartja a jogot, hogy a hatályos jogszabályok által engedélyezett módon a fenti feltételeket egyoldalúan módosítsa. A módosításról a felhasználóknak minden esetben értesítést küld.

  Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.9.
 • Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://www.naih.hu/

  Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok:

  A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.