"Semmi lázadás. De semmit sem engedni."

Általános szerződési feltételek

Jogok és kötelezettségek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Trianon Múzeum Alapítvány (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.trianonmuzeum.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.trianonmuzeum.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Trianon Múzeum Alapítvány

Székhely és levelezési cím: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.

Telefonszáma: +36 88 372 721 és +36 70 365192

E-mail cím: titkarsag@trianonmuzeum.hu

Adószám: 18933510-2-19

Bankszámlaszám: 11748076-20024602

 

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.trianonmuzeum.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Trianon Múzeum Online áruház) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A Trianon Múzeum Online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Elkertv.") szabályozza.
1.2. A Trianon Múzeum Online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
1.3. A Trianon Múzeum Online áruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre telefonon és elektronikus levélben van lehetőség. A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi, utólag hozzáférhető.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
1.7. Ügyfélszolgálat: Trianon Múzeum Alapítvány
Ügyfélszolgálati iroda helye: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.
Az ügyfélszolgálat címén személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség. Az Ügyfél kizárólag emailben vagy telefonon tudja felvenni a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Telefonos ügyfélszolgálat hívható: A mindenkor érvényes nyitvatartási időben, amely az alábbi oldalon elérhető: nyitva tartás
Telefon: +36 88 372 721
Internet cím: www.trianonmuzeum.hu
E-mail: tirkarsag@trianonmuzeum.hu


2. REGISZTRÁCIÓ


2.1. A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely három részből áll. Egy alap adatokat tartalmazó adatbekérőből (név, email cím, telefonszám és jelszó) egy számlázási információkat tartalmazó adatbekérőből (név és cím), valamint egy szállítási adatokat tartalmazó adatbekérőből (név, cím). Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja.
2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Személyes beállítások linkre kattintást követően elérhető Személyes adatok módosítása menüpontban van lehetőség, amely az aktív megrendelések adatait is érintheti. Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.


2.3 REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE


2.3.1. Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
2.3.2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
2.3.3. Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.


3. MEGRENDELÉS


3.1. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7 pontban találja.
3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét.
3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.. Az online fizetési tranzakció biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe, a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
3.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
3.5. Megrendelés feladására az Trianon Múzeum Online áruházban a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba” gomb használatával teheti Kosarába. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető. Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, meg kell adnia adatait, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud a szállítási és a fizetési módok közül. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta a szállítási és a fizetési módot, akkor lehetősége van megjegyzést fűzni megrendeléséhez, majd a „Vásárlás indítása” gombra kattintva lehetősége van a megrendelés feladására. A rendelés leadása tehát a „Vásárlás indítása” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
3.6. A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 
A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.
A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. 


4. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA


4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a „Törlés” feliratra kattintva).


5. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, VISSZAIGAZOLÁS


5.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés dátumát, a rendelés azonosítóját, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelelt arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. 
5.2. E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és az Ügyfél között.
5.3. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
5.4. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé vagy a jelzést megteheti akkor, amikor a Szolgáltató telefonon felveszi vele a kapcsolatot, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
5.5. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


6. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK


6.1. Ha ön személyesen kívánja átvenni a terméket, erre lehetőség van a Trianon Múzeum épületében az Ajándékboltan (Trianon Múzeum, 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.) nyitva tartási időben. A megrendelt terméket 5 munkanapon belül lehet átvenni, ezt követően a  megrendelést töröljük.
6.2. Házhoz szállítás esetén a megrendelt terméket a csomagküldő szolgálatán keresztül, a regisztráció során megadott postacímre szállítjuk a vételár beérkezését követő 5 munkanapon belül. 
6.3 A szállítás költsége: Magyar Posta által árufizetéssel (utánvét) 3485 Ft, Magyar Posta által előreutalás után 2890 Ft. Ezek az árak futárszolgálat esetén 2kg , postai szállítás esetén 3 kg-os súlyhatárig vannak érvényben, ennél nagyobb súlyú csomag esetén az árak változhatnak, melyről e-mailben, vagy telefonon értesítjük a megrendelőt.

6.4. Pillanatnyilag csak Magyarország területén belül áll módunkban kézbesíteni a megrendelt termékeket.
6.5. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
6.6. A termék átvételekor a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.
6.7. A fizetés módjai:
Trianon Múzeum épületében az Ajándékboltan (Trianon Múzeum, 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.) nyitva tartási időben. Kérjük, szíveskedjenek a megrendelt terméket 5 munkanapon belül átvenni, ellenkező esetben a megrendelést töröljük. 

Fizetés banki átutalással a megadott bankszámlára (11748076-20024602) (előrefizetés)
Ha a bank előreutalást választja, nyomtassa ki a rendelés igazolását. Ezen szerepel a bankszámlaszámunk és a rendelés száma, ami azonosítani fogja az Ön megrendelését. 
Kérjük, hogy a megrendelés számát adja meg az átutalás közlemény rovatában!!! 

Előrefizetés esetén kérjük, hogy a megrendelés ellenértékét (termék(ek) ára+szállítási/postaköltség) a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül szíveskedjenek a megadott bankszámlára átutalni. Ellenkező esetben a megrendelést töröltnek tekintjük.

Banki átutalás esetén a következő adatokat kérjük megadni: 
Kedvezményezett neve: Trianon Múzeum Alapítvány
Kedvezményezett számlaszáma:
Megjegyzés/közlemény rovat: Kérjük, ide írja be az e-mailben kapott visszaigazoláson szereplő Megrendelés számát.
A megrendelt árut az átutalt összeg beérkezése után 5 napon belül postázzuk. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előre utalás esetén az átutalt összeg megérkezése a múzeum bankszámlájára 3-5 vagy több munkanapot is igénybe vehet.

7. ELÁLLÁS JOG


Ön a vásárlástól a megrendelt terméket tartalmazó csomag átvételétől számított 8 munkanapon belül - figyelemmel a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4.§- ra - indokolás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 8 munkanapon belül e-mailben vagy postán.

7.1. Elállás esetén a terméket sértetlen - külső sérelmi nyomoktól mentes, használatlan - állapotban a megrendelő nevének feltüntetésével saját költségén lehet visszaküldeni a Trianon Múzeum 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1. címre. 

7.1.1. Amennyiben az itt ismertetett feltételek betartásával visszaküldi a megrendelt terméket, akkor a Trianon Múzeum 30 napon belül visszatéríti Önnek a termék vételárát a kezelési költség levonásával. A kezelési költség megrendelésenként a mindenkori szállítási díj, amelyet nem áll módunkban visszatéríteni.
7.1.2. Az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő köteles viselni. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk. 


8. Szavatosság


A megrendelt termékekre a Ptk. 305. § szabályai szerint szavatosságot vállalunk. Hibás teljesítés esetén kifogásáról a hiba felfedezését követő lehető legrövidebb időn belül írásban kérjük tájékoztatni az Trianon Múzeumot. Hibás teljesítés esetén a megrendelését a Ptk. 306. §-ban meghatározott szavatossági sorrend szerint: 

•    elsősorban kicseréljük 

•    ha a cserére nincs módunk, úgy a vevő választása szerint árengedményt adunk, 

•    vagy a vevő megrendeléstől elállhat, és kérheti a megrendelt termékért kifizetett összeg visszatérítését. 

A szállítási költséget nem áll módunkban visszafizetni. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak helye nincs. Hibás teljesítés esetén a szavatossági jogok érvényesítésével kapcsolatos költségek a Trianon Múzeumot terhelik. 

Elállás esetén a Trianon Múzeum nem tud felelősséget vállalni a megrendelő által választott szállítási mód biztonságáért, így nem áll módjában visszatéríteni a vásárlót megillető összeget, amennyiben az sérülten érkezik meg a Trianon Múzeumba, vagy az el sem jut hozzánk.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.


9. FELELŐSSÉG


A Trianon Múzeum. nem felel az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a 

a Trianon Múzeum weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
az adatok bárki által történő megváltoztatásából, 
az információtovábbítási késedelemből adódó, 
vírusok által okozott, 
szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő, 
vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.
Fogyasztói panaszügyintézés írásban kultura@trianonmuzeum.hu; illetve telefonon történik a +36 88 372 721-es telefonszámon.


10. SZERZŐI JOGOK


10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


11. Adatvédelmi nyilatkozat

Megrendeléskor kizárólag azokat az információkat kérjük vásárlóinktól, amelyek feltétlenül szükségesek a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A megrendelés teljesítése után az adatokat töröljük.


12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon keresztül és az ott biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja. 

Várpalota, 2023. március 10.