"Mindent felírunk."

Trianon Kiskönyvtár-sorozat

Cikkszám: 1172

Jegyezze elő most a Trianon Kiskönyvtár köteteit, és legyen birtokosa a Magyar Szent Korona országainak történelmét bemutató, hiánypótló könyveknek, kedvezményes áron!

A sorozat eddig megjelent első négy kötetének alábbi megrendelésével, Ön automatikusan előjegyzi a kiadásra kerülő következő 11 kötetet is.

7680 Ft


Pataki János - Nedecvidék

Cikkszám: 1206

A történelmi Magyarország két legészakibb vármegyéjéből, Szepes és Árva területéből vett át Lengyelország egy részt a trianoni béke után. Mi minden vonzhatja a látogatót erre a tájra? A választ egy utazó fogalmazza meg részben fotók által.

6990 Ft


Pataki János - Délvidék

Cikkszám: 1162

Ön járt már Partium, Felvidék, Székelyföld, Őrvidék és Délvidék történelmi és irodalmi emlékhelyekben, legendákban és titokzatos tájakban gazdag helyein? Pataki János, Magyar Házak gondozásában megjelent, művészfotókkal gazdagon illusztrált útikalauzai nem csak bemutatják a trianoni döntéssel elszakított egykori magyar területeket, de az e tájakra utazás megtervezéséhez, a felkészüléshez is nélkülözhetetlenek.

6990 Ft

Pataki János-Őrvidék

Cikkszám: 1109

A méltán népszerű sorozat legújabb darabja segítségével Délvidéknek, a régi Magyarország déli határterületének mesés tájain, történelmi hangulatot árasztó településein barangolhatunk. A könyv színes, képekben gazdag leírásai önmagukban is élvezetes olvasmányt nyújtanak a Délvidék településeinek történetéről és nevezetességeiről, ugyanakkor praktikus információkkal segít eligazodni a jelenben is.

6990 Ft


Zilahy Lajos- A földönfutó város

Cikkszám: 1121

Zilahy Lajos (1882–1967) egyik leghatásosabb regénye az 1939-ben megjelent A földönfutó város, amely az első világháborút követően a szülőföldjéről elűzött felvidéki, erdélyi, délvidéki magyarok tragédiájának legdrámaibb színterein játszódik.

3950 Ft

Jakabffy Elemér/ Tonelli Sándor- A franciák Szegeden...

Cikkszám: 1160

A Trianon Kiskönyvtár sorozat második kiadványa ugyancsak két munkát tartalmaz: a szegedi Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárának, Tonelli Sándornak a város francia megszállásáról 1939-ben megjelent művét és Jakabffy Elemérnek, a két világháború közötti romániai magyar kisebbség egyik legfontosabb személyiségének 1940-ben kinyomtatott visszaemlékezését. 

2500 Ft

Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla: Erdély, Nagyvárad – A Sebes-Körös partjának ékköve

Cikkszám: 1138

A honismereti fotóalbum-sorozat utolsó kötete a fotográfus, Váradi Péter Pál szülővárosába, gyermekkori szép emlékeinek helyszínére, Nagyváradra kalauzol bennünket. A reprezentatív fotóalbum az ő szívén-lelkén keresztül láttatja a szülővárost, melyben "csak" a szépre emlékezik. A vasútállomástól indulunk, s haladva a belváros felé bemutatjuk Nagyvárad történelmének, templomainak, és szecessziós épületeinek ma is látható-fotózható emlékeit.

9900 Ft

Horváth Jenő/Apponyi Albert - Válaszbeszéd 1920..

Cikkszám: 1156

A Trianon Kiskönyvtár sorozatának első darabja két munkát tartalmaz: gróf Apponyi Albertnek, a magyar békedelegáció vezetőjeként az 1920. január 16-án elhangzott beszédét, valamint Horváth Jenőnek, a két világháború közötti korszak egyik legelismertebb diplomácia-történészének tanulmányát.

2500 Ft

Gyimesy Jenő Balázs - Erdély a miénk!

Cikkszám: 1122

"Amikor a magyar királyi honvédség alakulatai az 1940. augusztus 30-án meghozott második bécsi döntés értelmében megkezdték Észak-Erdély és a Székelyföld birtokbavételét, a román uralom alól felszabadult magyar lakosság mindenütt kitörő lelkesedéssel fogadta őket...

3950 Ft

A legszebb 12 magyar irredenta dal

Cikkszám: 1158

Az irredenta muzsika a 20. század első felének sajátosan magyar terméke: egy egész nemzetet sújtó, érthetetlen tragédiára adott, ösztönös, lelki gyógyulást kereső válasz. Az irredenta dalok szövegét az elveszett Magyarország visszaszerzésére irányuló vágyak kifejezésre juttatása, zenéjét pedig a könnyen énekelhetőség, a fülbemászó, gyakran indulószerű dallam jellemezte.

1920 Ft