"Csak a lényeget kell őriznünk. A többi jön magától."

A Trianon Múzeum szobrai

Első világháborús emléktábla - Péterréve
2016. szeptember 9-én világháborús emléktáblát avattak Péterrévén az elesett hősök emlékére. A márványon 234 péterrévei áldozat neve szerepel. Péterréve az egyik első település a Délvidéken, ahol emléktáblát szenteltek az első világháború áldozatainak.
Szabó Attila, a Falunkért Ifjúsági Csoport elnöke elmondta: száz évvel az első világháború után elkészülhetett azoknak a péterréveieknek az emlékhelye, akik nemzetiségüket tekintve szerbek, magyarok, zsidók, németek vagy mások voltak – rájuk ennyi év távlatából már nem katonaként kell tekinteni, hanem hősökként, akik életüket áldozták valamelyik hadszíntéren. Kellenek a hősök, akik áldozatkészségükkel, szolgálatukkal és vitézségükkel emberi példát állítanak mindannyiunk számára. Manapság már az a hős, aki itthon próbálja meg megvívni a mindennapok harcát a megmaradásért. Ehhez az ő sorsukból tudunk erőt meríteni. Száz év után úgy érzem, hogy az a legkevesebb, hogy merjünk megemlékezni azokról az emberekről, akik az életüket áldozták fel az első világháborúban azért, hogy nekünk falunk, hazánk legyen és megmaradjon.
A vállalkozás kezdeményezője és az esemény szervezője a péterrévei Falunkért Ifjúsági Csoport volt. A névsor összeállításához Molnár Tibor zentai levéltáros kutatásai szolgáltak alapul. Az emléktábla felavatását követően a péterrévei könyvtárban be is mutatták a kutató A bácskai Tisza mente I. világháborús hősi halottai című könyvét. „Ezeket az embereket nem tudtuk eltemetni méltó módon, és gyakorlatilag egy könyvkoporsót próbáltunk készíteni, amiben benne vannak az adatok, és tulajdonképpen az ő sorsuk is.” mondta Molnár Tibor.
A tábla elkészítését a budapesti Keskenyúton Alapítvány és a várpalotai Trianon Múzeum Alapítvány támogatta, de a helybéliek is adakoztak a terv megvalósulásához.

Az eseménnyel kapcsolatos média megjelenések megtekinthető:

A Pannon RTV beszámolója
http://pannonrtv.com/web2/?p=2 89166

Az Óbecse TV beszámolója
http://tvbecej.rs/index.php?c= vest&lg=sr&vestid=1439&slider= off
http://tvbecej.rs/index.php?c= vest&lg=hu&vestid=1439&slider= off

Az újvidéki közszolgálati RTV beszámolója:
http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3 %A1g/eml%C3%A9kt%C3%A1bla-avat %C3%A1s_754499.html

A Magyar Szó napilap beszámolója
http://www.magyarszo.com/hu/31 56/vajdasag_obecse/152815/Kell enek-a-h%C5%91s%C3%B6k.htm

Kárpát Expressz
http://www.medi aklikk.hu/video/karpat-express z-2016-09-18-i-adas-6/

Sarkadi Szabó Lajos: Megcsonkított Magyarország
A megcsonkított Magyarországot szimbolizáló férfialak a maradék országot megjelenítő, megfordított márványlapon ül. Levágott jobb karja az elveszett Erdélyt, a hiányzó bal láb az elszakított Felvidéket idézi. A férfi megvakított szemmel nyugatra néz. (Szobor helye: Fekete Arcképcsarnok)

F. Péchy Paula: Elüldözött magyar család 1918A leszíjazott turulmadár - Várpalota
A Trianon Múzeum megrendelésére készült el, és a Múzeum parkjában áll a világ egyetlen turul-szobra, amely leszíjazva ábrázolja a magyarság egyik jelképének tekintett turulmadarat.
A szobrot gróf Apponyi Albert unokája, gróf Pálffy István, Becsei Zsolt és Raffay Ernő történész avatta fel 2008-ban.
A mű Simor Márton szobrászművész munkája, akinek nevéhez több köztéri műalkotás fűződik, így a Délvidéki Országzászló Emlékmű Szegeden, vagy a Szent István mellszobor Horgoson.
„Magyarország ma nem úgy szárnyal, mint valaha. A Simor Márton szobrászművész által alkotott szobor ezt fejezi ki, ezt tudatosítja. Tenni kell azért, hogy a turul újra repülhessen, ez a legfontosabb üzenet.”

Sajtómegjelenések:
http://www.kozterkep.hu/~/16978/leszijazott_turulmadar_varpalota_simor_marton_2008.html
http://archive.today/phvko
http://www.erdely.ma/dokumentum.php?id=35634A trianoni sárkány
A Trianoni Sárkány című szobor Kovács Zsolt, marosvásárhelyi fafaragó munkája.
A fából készült kompozíció alapzata a történelmi Magyarországot mintázza, rajta egy háromfejű sárkány áll, mely a hazánkat eltiporni kész, ellenséges erők szimbóluma.Turul oszlop – Dunaszerdahely
A Trianon Múzeum által elkészíttetett és Dunaszerdahely városának ajándékozott Trianon-kopjafa felállítására 2008. november 1-én, az emlékezetes DAC-Slovan mérkőzés napján került sor.
A dunaszerdahelyi Városi Sport- és Szabadidőparkban felállított Turul-kopjafa közvetlen szomszédságában ugyanis, az avatás napján a 15. percben félbeszakadt a dunaszerdahelyi DAC és a pozsonyi Slovan közti teltházas meccs, miután szlovák kommandósok behatoltak a magyar táborba, és ütni kezdték a szurkolókat.
A Trianon Múzeum ajándékaként a városi játszóparkban felállított, és a nemzeti egységet szimbolizáló kopjafa-emlékmű így szinte egy csapásra Dunaszerdahely és a Felvidék egyik első számú nemzeti zarándokhelye lett.
Az emlékmű mellett évente legalább egyszer, a Nemzeti Összetartozás Napján dunaszerdahelyi, felvidéki és anyaországi szervezetek részvételével tartanak megemlékezéseket.

Sajtómegjelenések:
http://sportgeza.hu/futball/2008/11/01/mindenkit_utottek_a_rendorok_dunaszerdahelyen/
http://ultrasliberi.hu/trianon-megemlekezes-a-nemzeti-osszetartozas-napjan-dunaszerdahelyen/
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/46183-non-2014-a-gyaszos-trianon-94-evfordulojara-emlekeztek-felvideken
http://csemadok.sk/memorial/trianon-kopjafa/Kratochwill Károly szobra - Kézdivásárhely
2009-decemberében Kézdivásárhelyen, az egykori Székely Katonanevelde épületének utcai boltíve előtt a - Magyar Polgári Párt, a Fidesz, az Ábel Alapítvány és a Trianon Múzeum támogatásával - került sor az 1919-ben a magyar hazáért küzdő Székely Hadosztály parancsnokának, Kratochwill Károly (1869—1946) első erdélyi köztéri szobrának avatására.
Blaskó János szobrászművész alkotását Kövér László, a Fidesz országgyűlési képviselője avatta fel, Kövér László és Rácz Károly polgármester leplezte le, Vargha Béla római katolikus főesperes és Beder Imre református lelkész áldotta és szentelte meg.
A rendkívül kedvezőtlen időjárás ellenére a három székely megyéből több mint kétszázan rótták le tiszteletüket a Székely Hadosztály egykori parancsnoka emléke előtt.
Az ünnepség helyszínén jelen lévő Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum vezetője szerint a kőszegi születésű, magát brassóinak valló Kratochwill Károly, bár a Habsburg-gyerekek katonai nevelőjeként kimaradhatott volna a harcokból, 1914-ben önként vonult be aktív szolgálatra, s a doberdói front legnagyobb hőseinek, az úgynevezett agyagemberek csapatának vezetője volt.
1919-ben, amikor a Károlyi-kormány több mint 1,2 millió fegyveres katonát eresztett szélnek, akiknek egy része ellenséges csapatokhoz állt, Kratochwill zárt rendben vonultatta be csapatát Nagyváradra. Nem fogadta el a leszerelési parancsot, hanem székely magyar önkéntesek élén 1919 januárjától áprilisig tizenhat győztes csatában állította meg a megszálló román hadsereget. Kövér László megemlékezésében elmondta, hogy ha a hős példáját többen is követik, kisebb lett volna a trianoni veszteség.
Kövér László beszédében hangsúlyozta, hogy Kratochwill Károly és székely katonái legfényesebb győzelmüket nem a harctereken, hanem a magyarok lelkében aratták, visszaadták a Kárpát-medencei magyaroknak megrendült önbecsülésüket és összetartozásukat, visszaadták a hitet abban, hogy a magyarok sorsuknak nem csak elszenvedői, hanem alakítói is lehetnek.
Sajtómegjelenések:
http://mno.hu/migr_1834/kratochwill-szobor_kezdivasarhelyen-281505
http://www.3szek.ro/load/cikk/25004/Kratochvill%20K%C3%A1roly%20alt%C3%A1bornagyra%20eml%C3%A9keztek%20%28K%C3%A9zdiv%C3%A1s%C3%A1rhely%29%20%E2%80%94%20Iochom%20Istv%C3%A1n
http://www.erdely.ma/kultura.php?id=62233&cim=kratochwill_karoly_es_a_szekely_hadosztaly_tetteire_emlekeztek
http://www.pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=17007&Itemid=27
http://kuruc.info/r/6/52108/
Szoboravatás-videó
https://www.youtube.com/watch?v=3gCWcLkPUW0
https://www.youtube.com/watch?v=CPs-9Sn-AtcSzabó Dénes mártír plébános szobra - Tóthfalu
A többek között a Trianon Múzeum jelentős anyagi támogatásával is létrehozott mellszobrot a községet alapító és a településnek nevet adó Tóth József egykori lakóháza előtti parkban állítottak fel.
Több anyaországi és külső-magyarországi közösség, köztük a Trianon Múzeum részvételével 2012. április 28-án avatták az 1944-45-ben vértanúhalált szenvedett katolikus pap, Szabó Dénes mellszobrát a nyolcszáz lelkes délvidéki Tóthfaluban.
Az 1944-45-ben a szerbek által elkövetett, brutális kegyetlenségű mészárlások ártatlan délvidéki magyar áldozatai között számos egyházi személy is megtalálható, közéjük tartozik Tóthfalu plébánosa, Szabó Dénes (1893-1944) is.
A többek között a Trianon Múzeum jelentős anyagi támogatásával is létrehozott mellszobrot a községet alapító és a településnek nevet adó Tóth József egykori lakóháza előtti parkban állítottak fel.

A törökbecsei származású fiatal szobrászművész, ifj. Ambrus Imre alkotásán Tóthfalu derűs lelkű lelkésze elevenedik meg, aki az „életével fizetett az embert próbáló pokoljárásban", s akinek nyugvóhelyét – más nemzettestvéreihez hasonlóan – a mai napig nem ismerjük.
A helyiek visszaemlékezései szerint Szabó Dénes plébánosnak a faluközösség iránti szolgálata nemcsak életében volt példaértékű, hanem a mészárlások véres időszakában is. Paptársai figyelmezetése ellenére nem menekült el a közelgő pusztítás elől, a baljós hírek ellenére nyája mellett maradt, és végül vértanúhalált szenvedett.
A faluközösség lelki gondozásában az ő örökébe lépő Utasi Jenő plébánosnak, illetve Tóthfalu elszánt lakóinak kezdeményezése nyomán a település már több köztéri műalkotással, köztük egy, a templom előtt felállított Turul-szoborral is büszkélkedhet.
Sajtómegjelenések:
http://magyarszo.com/fex.page:90316c86-1ae1-490e-c317-570b2c951b24.xhtml
http://keskenyut.hu/page/234/art/633/akt/0/html/szobor-a-martir-plebanosnak.html
http://mno.hu/grund/mellszobrot-allitanak-a-martir-plebanos-emlekere-1072034Magyar jelenlét emlékkő - Lövéte
„Mindent felírunk: a megfojtott szót,
És egyenkint a sok-sok bujdosót.
Mindent felírunk: féltett asszonynépünk.
Könnyünk és mindennapos rettegésünk."
A Hargita megyei Lövéte határában 2009-ben helyezett el emléktáblát a Trianon Múzeum és Dudás Zoltán, Csongrád megyei jobbikos képviselő, a község határában már meglévő emlékkereszt mellett.
IV. Õszi hadjárat alkalmával felavatott emléktábla, melyen Reményik Sándor egyik versének részlete, valamint a magyar hármas halom és kettős kereszt látható, a Lövéte melletti Vargyas-lázon hirdeti a magyarság összetartozását.

Sajtómegjelenések:
http://www.lovete.ro/index.php/ro/lovete-tortenete/emlekmuvek-emlekhelyek-emlekkeresztek
http://www.lovete.ro/index.php/hu/hirek-esemenyek/90-az-egyuvetartozas-emlektablaiDélvidéki Országzászló Emlékmű - Szeged
A Délvidéki Országzászló Emlékmű újbóli felállítására 2013. május 14-én került sor a Trianon Múzeum részvételével.
A szegedi Árpád téren 1933. május 25-én avattak először országzászlót. Az emlékmű talapzata terméskőből készült, bástyaszerű 3,65 m magas építmény volt, tetején 8,30 m zászlórúddal. A szegedi országzászló talapzatán a Délvidék megyecímerei – Arad, Csongrád, Bács, Csanád és Torontál – és középen a szegedi címer látszott.
Az emlékművet 1946-ban jelképeitől megfosztották, majd később lebontották.
A Keresztúri Farkas Csaba jobbikos önkormányzati képviselő kezdeményezésére visszaállított és ünnepélyes keretek között felavatott délvidéki országzászló emlékmű Simor Márton szobrászművész alkotása: egy míves posztamensen elhelyezett, közel 10 méter magas, félárbocra engedett lobogó.
A délvidéki országzászló emlékművet május 14-én, 18 órakor avatták fel a szegedi Árpád téren. A rendezvényen beszédet mondott Szabó Pál Csaba történész, a Délvidék Ház és a Trianon Múzeum igazgatója és Balczó Zoltán, az Országgyűlés alelnöke. Avató beszédet mondott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. Az országzászlót Kiss-Rigó László megyés püspök áldotta meg Huzsvár László nagyberecskei megyés püspökkel és Gyulay Endre nyugalmazott megyés püspökkel közösen.
Sajtómegjelenések:
http://www.vajma.info/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2010/11/orszagzaszlo-az-arpad-teren.html
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/felavattak_a_delvideki_orszagzaszlot_szegeden/2333116/
http://vtvszeged.hu/hun/s_!news/i_szeged_2/i_az_orszagzaszlo_evtizedekig_meghatarozta_szeged_ar_9638/t_Az%20orsz%C3%A1gz%C3%A1szl%C3%B3%20%C
http://archivum.magyarhirlap.hu/delvideki-orszagzaszlo-leng-szegeden
http://szegedcafe.hu/2013/05/14/delvideki-orszagzaszlot-avattak-szegeden/

 

Címkék: