"Csak a lényeget kell őriznünk. A többi jön magától."

A Trianoni diktátum története és következményei

A történelmi Magyarország sorsát megpecsételő, a 20. század legnagyobb magyar nemzetvesztését és történelmi tragédiák sorát előidéző trianoni diktátumot 1920. június 4-én, az első világháború lezárásaként írták alá a versailles-i Nagy-Trianon palotában.
A Magyarországra rákényszerített trianoni békeszerződés alapján Magyarország elveszítette területének és lakosságának mintegy kétharmadát. Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját.

A trianoni béke egy erőszakos diktátum volt, és a nyomában fellépő helyzet, a győztes-vesztes ellentét kiéleződése nemcsak a 20. század második felének nemzetközi politikáját, a magyar revíziós törekvéseket, a megszerzett területekkel gazdagodó új államok görcsös védelmét, és az újabb világháborút idézte elő. A magyar nemzet szétszakításával, a magyar állam ellehetetlenítésével, a magyarokat sújtó kollektív erőszakkal és megbélyegzéssel egy ezeréves állam és nemzet sorsát pecsételte meg végérvényesen.

A Trianon Múzeum vándorkiállítása 31 darab, nagy méretű, színes tablón mutatja be a trianoni békediktátum történetét és tragikus következményeit. A tablókon részletesen bemutatjuk a magyar állam békés nemzetiségi politikáját az első világháborút megelőzően, a kisebbségi követelések történetét, majd Magyarország idegen megszállásának főbb eseményeit. Négy tablót szenteltünk a betörő, idegen csapatok elleni küzdelem leghősiesebb példáinak: a Székely Hadosztály, a balassagyarmati polgárok, a nyugat-magyarországi felkelők, és a Pécset, Baját, Baranyát visszafoglalók sikeres ellenállásának.

A tablókon konkrét számadatokkal illusztrálva láthatók a trianoni békediktátumot követő veszteségek, illetve az ország szétszakításának főbb eseményei. A tablók segítségével megismerkedhetünk az 1919-1938 közötti revizionista mozgalmak kialakulásával, a revíziós sikerekkel, Délvidék, Erdély és Felvidék egyes városainak „hazatérésével”. A tablósorozat utolsó néhány darabja az újból megszállt területeken élők további sorsát mutatja be, és beszámol a második világháború tragikus következményeiről: a délvidéki magyarirtásról, a felvidéki deportálásokról, és a megszállt területeken élő magyarok üldözéséről.

 

Címkék: Trianon