A Trianon Múzeum történelmi falinaptárai 2006-2017-ig

„Magyar Thermopülé. "Magyar hon - és területvédelem legszebb kitüntetései és emlékérmei 1914-1941” (2017-es falinaptár)

  „Személyesen beszéltem a nemzeti hadsereg
számos tisztjével és azt tapasztaltam, hogy 
mindnyájan a hazafiság és legmesszebbmenő
kötelességtudás és igazságosság érzelmeitől
vannak áthatva. Ezek képviselik ma Magyarország
látható és igazi támaszát,…”

 

  Az Országzászló (2016-os falinaptár)

 

 „Rólad álmodozott két évtizeden át minden rab magyar,
s most már itt állsz a felszabadult végeken is. A Te léted, a Te
szárnyad lengése szebben beszél minden szónoknál.
Elég Reád nézni és léted tüzel, éget, lelkesít, és nemes tettekre buzdít!”

 

 

  Irredenta Dalok és Zenekarok (2015-ös falinaptár)

Legyen úgy mint, régen volt.
Legyen úgy mint, régen volt.
Adjon Isten békességet,
Ezer áldást, reménységet, 
S, minden jót. 
Legyen úgy mint, régen volt.

Legyen úgy mint, régen volt.
Legyen úgy mint, régen volt.
Hogy, ne legyen a magyarnak,
Se dolmányán, se csizmáján,
Soha folt.
Legyen úgy mint, régen volt!

 

  Magyar Iskola - Magyar Feltámadás (2014-es falinaptár)

"Kétségkívül csak kevés nép van, melynél a mult nagy eseményei a jelen gondolkozását és érzéseit oly mértékben befolyásolták, mint nálunk és a külföldi megfigyelő előtt épp ezért tűnik fel nálunk oly sok minden alig érthetőnek, sőt egyenesen rejtelmesnek."

(Klebelsberg Kunó)

 

 A Magyar Betyár (2014-es falinaptár)

"A szabadságot nem adják, az nincsen készen. A szabadságért nap mint nap meg kell harcolni. A kapcabetyár soha nem lehet szabad ember. De az, aki miatt létezik a fogalom, betyárbecsület, az üldözöttként, pénzért mutogatott fogolyként a szabadság jelképévé növelheti magát.
Sokat tanultam tőle, általa.
Éljen a betyárbecsület.”

(Oszter Sándor)

 

  Elpusztított és megcsonkított Magyar köztéri műemlékek (2013-es falinaptár)

„ A kolozsvári Mátyás szoborban Magyarország fénykorát ábrázolom, amikor a magyar rettegve tisztelt és csodált nemzet volt Európa népei között. Ha a magyar ember szíve elborul és vígasztalást keres a régmúlt idők fényében és nagyságában, akkor e dicsőségteljes, pazar és világraszóló korszakba bolyong vissza és ott találja azt a csodás alakot, a magyar nép királyát, Hunyadi Mátyást, aki egyszerű ember tudott lenni az egyszerű emberekkel, de az akkori kor fejedelmei között olyan volt, mint sas a verebek között”.

(Fadrusz János)

 

Összeomlás és újrakezdés. A trianoni trauma politikai plakátokon címmel megjelent a Trianon Múzeum 2012-es falinaptára

 

Igazságot Magyarországnak! (2011-es falinaptár)

 

“Két fiam esett el a háborúban. Nemes eszmékért áldozták az életüket és nem azért, hogy e dicső nemzettel ilyen igazságtalanul elbánjanak. Addig nem lesz nyugalom Európában, amíg revízió alá nem veszik a galád és ostoba trianoni szerződést.”

(Harald Rothemere)

 

 Reményik Sándor: Segítsetek! (2010-es falinaptár)

"Hadd jöjjön hát, aminek jönni kell, 
Idők lavináját ernyedt karok 
Ha többé fel nem tartják! 
De mi símuljunk össze, magyarok! 
Kiáltó szó ha nem lehettünk már: 
Egy titkos társaság legyünk! 
Kivándorolni, elbujdosni? Nem! 
Mi innen nem megyünk!" 

(Reményik Sándor)

 

 

 Külső - Magyarország tájai (2009-es falinaptár)

"A politikusok okosabban tennék ha nem állítanák ki
mérkőzéseik igazát a tájak igazával szemben , mert a mérkőzés
nagyon egyenlőtlen erők között folyik.
A tájak erősebbek."

 

 A Magyar Betyár (2009-es falinaptár)

"A maga életét másokért, elesettekért, szegényekért és nyomorultakért folyamatosan kockára tevő, megváltó hősnek bizonyul a deheroizált, művileg hőstelenített Habsburg időszakban a betyárballadák mindenkori címszereplője... a maga hatáskörében "pusztítva újra teremti" a romlásnak indult mikro-mindenség rendjét is helyére zökkentheti.. Mítikus hősök valóságos isteni erőtényezők rangrejtett örököseinek tekinthetők hát balladáink és pásztorkészségeink betyáralakjai."

(Pap Gábor) 

 

A Történelmi Magyarország Határa (2008-as falinaptár)

"Az ember gyönge, és megkívánhatja másnak birtokát, ökrét, vagyonát, asszonyát, de hogy másnak szülőföldjét kívánná maga szülőföldjéül, olyan még nem fordult elő. A tájak békülékenységre, szeretetre, türelemre, életörömre, fanatizmustól ment kívánságokra tanítanak, az otthon megbecsülésére, és ezzel a más otthonának a tiszteletére"

(Szabó Zoltán)

 

Revíziós és Irredenta Plakátok Magyarországon (2007-es falinaptár)

"Magyarország katonái, Tudtok-e még talpra állni? Tudnotok kell: űz az átok, Tudnotok kell: nincs hazátok, Most riadjon harsonátok: Most nem másért, most magunkért, Ős földünkért, ős fajunkért Fegyverre, magyarok!"

(Sajó Sándor)

 

Öröm és Mámor 1938-1941 (2006-os falinaptár)

„Az egész magyarság keblére öleli azt a visszatért magyarságot,
de magához öleli azokat a népeket is,
akik a magyarsággal együtt ezen a földön éltek,
azokat, akiknek apái, nagyapái itt éltek. 
Én ismerem ezt a népet Főméltóságú uram, ez a nép jó.
Öregje visszavárta, fiatalabbja meg fogja tanulni,
hogy a magyar haza a legigazibb, a legjobb anya.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Címkék: