"A csüggedőket elnyeli a történelem."

Adatkezelési Tájékoztató

a Trianon Múzeum rendezvényein készült fotó, hang- és videofelvételekkel kapcsolatos adatkezeléséről 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Trianon Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) rendezvényén készült fotó-, hang- és videofelvételek adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza. 

Az adatkezelő megnevezése:

Trianon Múzeum

Székhely: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.

 

A kezelt személyes adatok köre:

A Múzeum, illetve tagintézményei területén, illetve szervezésében megvalósuló rendezvényeken fénykép-, hang- és/vagy videó felvétel (a továbbiakban: felvétel) készülhet, amely felvételeken a rendezvény látogatói felismerhetőek lehetnek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

a) Amennyiben a felvétel tömegfelvételnek minősül és nyilvános közéleti szereplésről készült, annak elkészítéséhez és felhasználásához nincs szükség az érintett hozzájárulására, ez esetben az adatkezelés a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdésén alapul.

b) Eltérő esetben, vagyis amikor az ábrázolás nem tömegfelvétel, hanem egyéni jellegű, és nem összhatásban jeleníti meg a nyilvánosság előtt zajló eseményeket, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amely hozzájárulás megadottnak tekintendő a rendezvényre történő belépéssel, kivéve, ha a belépéskor vagy a rendezvény során bármikor az érintett kifejezetten kéri a Múzeum munkatársát, hogy róla felvétel ne készüljön.

 

Az adatkezelés célja:

A felvételeket, amelyeken a látogatók is szerepelhetnek, a Múzeum promóciós céllal a honlapján/közösségi média felületein (Facebook, YouTube, Instagram, TikTok) közzéteheti, valamint intézménytörténeti/archiválási céllal tárolhatja.

 

Az adatkezelés időtartama:

A felvételeket, amelyeken látogatók is szerepelhetnek, a Múzeum promóciós és archiválási céllal határozatlan ideig, illetve az érintett törlésre irányuló kérelme kézhezvételéig kezelheti.

 

Az adatkezelés módja:

Az adatokat az adatkezelő informatikai tárhelyén tárolja, illetve a promóciós célra készült fotókat és videókat honlapján (www.trianonmuzeum.hu) és közösségi oldalán (Facebook) közzéteheti.

Az adatkezeléssel, valamint az ahhoz fűződő jogaival kapcsolatban bármikor kérhet tájékoztatást alábbi elérhetőségeinken, továbbá kérheti, hogy azokat a felvételeket, amelyeken felismerhető vagy beazonosítható ne hozzuk nyilvánosságra, illetve kérheti a megjelentetett felvételek fenti médiafelületekről történő eltávolítását, törlését.

Adatkezelő neve: Trianon Múzeum
Postai címe: 8100 Várpalota, Gróf Apponyi Albert liget 1.
Email címe: titkarsag@trianonmuzeum.hu
Telefonszáma: +36 88 372 721

Személyes adatai védelméhez fűződő jogai megsértése esetén további jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat, alábbi elérhetőségein:

Hivatalos név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postai cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: 36-1/391-1400
Weboldal: www.naih.hu

Címkék: