"Semmi lázadás. De semmit sem engedni."

A nemzeti összetartozás napján a Trianon Múzeum új nagykövetei is átvehették megbízólevelüket

A Trianon Múzeum június 4-én, a nemzeti összetartozás napján, évről évre megemlékezik a Trianoni Békediktátum aláírásának évfordulójáról. Idei rendezvényünk a méltó megemlékezés mellett, jövőbe mutató kezdeményezéssel, a magyar nemzet történelmi szerepének, igazságának, az együttműködés iránti igényének üzenetét is közvetítette az európai népek és kultúrák felé.

Június 4-én, 16 óra 32 perckor, a békediktátum aláírásának 104 évvel ezelőtti pillanatát megidéző harangzúgás mellett kezdődött rendezvényünk.

Az egybegyűlteket, köztük a Trianon Múzeum frissen megbízott nagyköveteit, a magyar–olasz nép szolidaritásának erősítése jegyében szervezett rendezvényünk olasz vendégeit, Mauro Caputot, a Giorgio Pressburger Kulturális Egyesület elnökét, valamint Gilberto Martinelli rendezőt Szalóczy Pál köszöntötte.

Az „Előbb az igazság, aztán a béke” című, zenés-irodalmi műsorunkban Soós Andrea előadóművész, Dsida Jenő, erdélyi költő, Psalmus Hungaricus című megrendítő erejük versét mondta el. Maestro Ács János, világhírű karmester Erkel Ferenc Bánk Bán című operájának nyitányát adta elő, majd két fiatal operaénekes előadásaiban működött közre zongorán. Antoni Norbert kárpátaljai bariton az „Ott, ahol zúg a négy folyó” című dal feldolgozását és a Bánk bán legismertebb, Hazám, hazám áriáját énekelte. Giuseppe Gerardi olasz tenor gesztusértékű előadásában előbb Kodály Zoltán Jézus és a gyerekek című művét, majd Ács János átültetésében, olasz nyelven a világon először adta elő a Hazám, hazám áriát. A műsor befejezéseként, a magyar–olasz szolidaritást és együttműködést jelképezve a magyar és az olasz eladóművész duettben énekelte Verdi Nabuccojából a Szabadság kórus feldolgozását. A magas művészi színvonalon előadott műsorszámokat a közönség ovációval, állva tapsolva köszönte meg.

Tőkés László, református püspök A trianoni tragédiától a nemzeti összetartozásig címmel mondott megemlékező beszédet, amelyben áttekintette nemzetünk sorsának alakulását a Trianoni tragédiát követő évszázadban. „Igen megzavarodott és fenekestől felfordult világunkban, melyben tort és diadalt ül a gazság, mitől is várhatnánk békességet, nyugalmat és biztonságot mástól, ha nem az igazságtól. Íme, ennek az ideje is eljött, hogy Trianonról kimondjuk az igazságot. Ezek közül is a legfontosabbat, éspedig azt, hogy egy évszázaddal ezelőtt, miközben a Monarchia valamennyi népének biztosították a nemzeti önrendelkezés jogát, ugyanezt – egyedüliként – a magyarságtól megtagadták. Egy negyedszázad után ugyanez ismétlődött meg. És azóta is, a II. világháború befejezése óta ennek a levét isszuk, ennek a következményeit szenvedjük” – emelte ki a püspök.

Ezt követőn a Trianon Múzeum új nagykövetei vehették át megbízólevelüket, köztük Ács János, világhírű karmester, Levente Péter előadóművész, Orbán János Dénes író, Schmittné Makray Katalin tornász, Szalóczy Pál újságíró, előadóművész, Tőkés László református püspök, Varga Csaba hegymászó. A nagykövetek laudációját Soós Andrea előadóművész olvasta fel, Dr. Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum igazgatója pedig meleg szavakkal köszöntötte őket. A nagykövetek nevében Orbán János Dénes méltatta a kezdeményezést, és mondott köszönetet.

A rendezvényt követő fogadáson folytatott kötetlen beszélgetéseken a nagykövetek, a Múzeum munkatársai és vendégei nagyrabecsüléssel beszéltek a rendezvény katartikus pillanatairól, a találkozás öröméről, és megfogalmazódott, hogy a Trianon Múzeum rendezvényének köszönhetően, a nemzeti összetartozás napján, az összetartozás érzülete minden jelenlévőt áthatott.

A Trianon Múzeum június 4-én hosszított nyitvatartással, este nyolc óráig számos látogatót, köztük több iskolás csoportot ingyenesen fogadott.

Fotók: ©Pesthy Márton