"1100 éve. Ugyanitt."

LÁTOGATÓI SZABÁLYZAT

A Trianon Múzeum feledhetetlen élményekben gazdag programra hívja és várja Önöket. Annak érdekében, hogy a múzeumi látogatásáról csak pozitív élményei maradjanak, kérjük, látogatása során az alábbi szabályokat tartsa be.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYZAT:

A kiállítóterek látogatásához és szolgáltatásaink igénybevételéhez látogatóinknak belépőjeggyel kell rendelkeznie, amelyet a kiállítótérbe való belépés előtt munkatársunk érvényesít.

A megvásárolt jegy a vásárlás napján – nyitvatartási időben – egyszeri belépésre használható fel.

Kérjük, jegyét őrizze meg a látogatás végéig!

Múzeumi belépőjegyet nem áll módunkban sem visszaváltani, sem más jegyre cserélni. Az elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott belépőjegyek pótlására nincs lehetőség.

A kiállítóteret, az időszakos kiállításokat, a kastélyt körülvevő parkot és a rendezvényeket mindenki saját felelősségére látogathatja. A kiállítás egyes termeiben erős hang- és fényhatások vannak, amelyek a nyugalom megzavarására alkalmasak. Idegrendszeri és szívbetegeknél rohamot válthatnak ki!"

Kedvezményes belépőjegy vásárlásához kérjük az erre feljogosító igazolványát a pénztárnál mutassa fel. Ennek hiányában kedvezményes belépőjegyet nem áll módunkban kiadni.

A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében a kiállítás területén biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint. A kiállítóterek, műtárgyak őrzését teremőrök végzik.

A múzeum területére alkoholos befolyásoltság, illetve más bódító szerek hatása alatt álló, valamint hiányos öltözetű látogató belépése tilos, még érvényes belépőjegy birtokában is.

MŰTÁRGYVÉDELEM: A várpalotai Zichy-kastély hazánk egyik műemléki védettségű épülete. Kérjük, hogy látogatásakor fokozottan ügyeljen a műtárgyvédelemre!

RUHATÁR: A ruhatár használata kötelező. A ruhatár díját a belépőjegy tartalmazza. Kérjük, hagyja a ruhatárban csomagját, bármilyen méretű hátizsákját, esernyőjét és 30×40×20 cm-nél nagyobb méretű táskáját! Háton nem viselhető táska a múzeumi terekben, a kisméretű női hátitáskákat csak elöl viselve vagy kézben lehet bevinni. A kiállítóterekbe palackot, ételt, italt, élő állatot (kivéve vakvezető kutyát), gyermekjátékot, szúró- és vágóeszközöket tilos bevinni, illetve bármit, ami a látogatók és a munkatársak testi épségét, biztonságát, valamint a műalkotások állapotát veszélyezteti. Amennyiben egészségileg indokolt, folyadék bevihető kizárólag egy darab, táskában tartott, maximum 0,5 literes palackban.

Élő állatot, kerékpárt, rollert nem tudunk megőrizni a látogatás idejére. Kerékpártároló a kastély előtt található, azonban nem őrzött, az ott tárolt kerékpárokért felelősséget nem vállalunk.

TÁRLATVEZETÉS: Tárlatvezetést kizárólag a múzeum képzett tárlatvezetői tarthatják meg. Idegennyelvű csoportokkal érkező tolmács kizárólag a múzeum munkatársának vezetését tolmácsolhatja, önálló tárlatvezetésre nem jogosult. 10 nappal előre bejelentett csoportok részére angol nyelvű idegenvezetéseket biztosítunk (legalább 15 fős csoportok esetében).

MOBILTELEFON: Kérjük, a kiállítóterekben ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le és ne használja beszélgetésre.

KÉP-, HANG- ÉS VIDEOFELVÉTELEK: Tisztelt látogatóink! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a múzeum látogatottsági érdekeinek és a magánszemélyek által adományozott tárgyak eredeti tulajdonosainak személyiségi jogainak védelme, valamint a biztonságos, kényelmes és tiszteletteljes környezet biztosításának érdekében a Trianon Múzeumban kép-, hang- és videofelvételek készítése szigorúan tilos. Ha professzionális vagy kereskedelmi célú fényképet vagy filmet szeretne készíteni, ehhez a Trianon Múzeum írásos engedélye szükséges. A sajtó képviselői számára kérésre biztosítjuk a kommunikációs célra megfelelő fotókat. A kéréseket e-mailben lehet benyújtani a kommunikacio@trianonmuzeum.hu e-mail címre. A Múzeum fenntartja magának a jogot, hogy engedély kiadása mellett is csak múzeumi kísérő jelenlétében biztosítsa a fotó-, és képanyag készítésének lehetőségét. Ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy az írásos engedély kiadását minden indoklás nélkül megtagadja.

LÁTOGATÁS KISGYERMEKKEL: Az intézmény örömmel fogadja a legkisebb korú látogatóit, ugyanakkor tisztelettel kérjük a szülőket, hogy amennyiben a tárlatvezetés során a kisgyermek hangosan sírni kezd, próbálják meg elcsendesíteni, hogy a tárlatvezetés élményét a többi látogató maradéktalanul élvezhesse. Kérjük a szülőket, hogy a két évnél fiatalabb kisgyermeküket kezükben tartva vagy kézen fogva, illetve elöl rögzítve‑ babahordozóban, vagy hordozókendőben vigyék be a kiállítótérbe. A Múzeum kisgyermekes szülőknek rendszeres időközönként biztosítja a nyugodt bababarát tárlatlátogatást.

A 14 év alatti személy a Múzeumban kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. A szülő, nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. A fiatalkorú testi épségéért, valamint a Múzeumhoz illő, kulturált viselkedéséért a szülő, nagykorú kísérő felel. Kérjük, hogy a kiállítások látogatása alatt legyenek tekintettel a többi látogatóra, és működjenek együtt az erre figyelmeztető teremőrökkel.

DOHÁNYZÁS, NYÍLT LÁNG: A Zichy-kastély egész területén tilos a dohányzás, beleértve az elektromos cigaretta használatát is. Dohányozni kizárólag a kijelölt helyeken lehet. A kastély egész területén nyílt láng és pirotechnikai eszközök használata tilos!

AKADÁLYMENTESSÉG: Az épület műemléki jellege miatt részelegesen megoldható az akadálymentesség. Kérjük, hogy a részletekről előzetesen érdeklődjenek telefonon.

ZÁRÁSI REND: A pénztár a múzeum zárása előtt fél órával zár. Kérjük, hogy szíveskedjen elhagyni az adott területet a zárást végző munkatársak megjelenésekor, és legkésőbb az épület zárása előtt 20 perccel keresse fel a ruhatárat, ha szükséges. A kastély az utolsó tárlatvezetés végét követően zár.

CSOPORTOS ÉS CSALÁDI LÁTOGATÁS: A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt, vagy kísérő személyt terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a látogatói szabályzatban foglaltakat.

RENDKÍVÜLI ESEMÉNY: Rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a múzeum dolgozóinak utasításait.

Elveszett tárgyakért felelősséget nem vállalunk! Talált tárgyak leadása és felvétele a RECEPCIÓN lehetséges.

A Trianon Múzeum fenntartja a jogot, hogy a látogatási rendet be nem tartó egyénektől és csoportoktól az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Az a látogató, aki a jelen látogatási rendet megsérti, figyelmeztetés után meghatározott időre, vagy véglegesen kitiltható az épületből és ellene hatósági eljárás is indítható. A látogatási rend megszegéséből fakadó károkért a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a látogatási rend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a látogatási rendet megszegő, vagy a látogatási rendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.

KÖSZÖNJÜK, HOGY EGYÜTTMŰKÖDIK VELÜNK ÉRTÉKEINK MEGŐRZÉSÉBEN!

Címkék: